fbpx

Категоријата Едукација претставува виртуелен едукативен центар каде што читателите можат да дојдат до структурирани материјали од типот на текстови, електронски книги, видео материјал со превод и курсеви поделени според категориите на Моја Фарма.

моја фарма

БИБЛИОТЕКА

Текстови со едукативна содржина од областа на земјоделството. Овој дел во рамките на моја фарма претставува виртуелен едукативен центар на кој земјоделците можат да дојдат до структурирани информации од типот на електронски книги, поделени според категориите на моја фарма.

моја фарма

МУЛТИМЕДИЈА

Видеа со едукативна содржина од областа на земјоделството. Материјалот на оваа страница е изработен и достапен без профит, за оние кои изразија интерес за добивање на вклучените информации за истражувачки и образовни цели.

моја фарма

ВЕБИНАРИ

Вебинари на актуелни теми од земјоделството.

Јазик