Archive

Назад кон почетна
Едукација

Производство со контролирано движење на механизација – Многу корисна, но ретко употребувана метода

Контролираното движење на механизацијата во едно поле претставува метода на управување во растителното производство за намалување на деградацијата на почвата која што е предизвикана од тешка механизација која поминува во