Archive

Назад кон почетна
Вести Зелен развој Слајдер

Глобален раст на пазарот на био-органски ѓубрива: големина, сегменти, трендови за 2023-2030 година

  Пазарот на био-органски ѓубрива доживеа значителен раст и тој тренд се очекува да продолжи во периодот од 2023 до 2030 година. Сегментите на пазарот се широки и опфаќаат различни

Зелен развој Иновации Слајдер

Микрорастенија – Одржлив систем за храна во урбани средини

  Фактот дека од вкупната светска популација повеќе од 4 милијарди луѓе се населени во урбаните средини, односно 55% од популацијата, говори за ургентноста од создавање на одржливи системи за

Вести Едукација Зелен развој Иновации Слајдер

Примена на дигитални технологии за одржливи системи за храна и одржливо земјоделство

  Спроведена еднодневна работилница Во организација на Здружението Платформа за Зелен Развој со поддршка на Земјоделскиот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип и АгФутура Технологии на 13.06.2023 година се

Вести Зелен развој Слајдер

Состојбите со вишоците на храна во ЕУ и Република Северна Македонија

  Потреба од системски и институционализиран пристап базиран на законски и дигитални решенија Правото на храна претставува едно од основните човекови права дефинирано во рамки на меѓународната заедница со дополнителни