Archive

Назад кон почетна
Вести Слајдер

Успешни земјоделски приказни од Македонија, препознаени и признати од европските експерти

  Поради брзото темпо на живот во урбаните средини, во последните години постои тенденција на преселба на младите луѓе кон руралните средини. Оние кои веќе живеат таму, немаат намера да

Вести Зелен развој Слајдер

Циркуларна економија во поглед на реупотреба на отпадни материи за производство на нови ѓубрива – BFERST

    Половина од хранливите материи кои моментално се применуваат на европските земјоделски површини веќе се рециклираат од различните извори на отпад, што претставува околу 8 милиони тони азот и

Вести Зелен развој Слајдер

Креирање на колаборативна политика за рурален развој

    Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 23.08.2022 се одржа настан поврзан со проектот „Колаборативна политика за рурален развој”- Полирурал кој е финансиран од Европската Унија преку

Вести Зелен развој Слајдер

Глобална промоција на вкусови добиени од регенеративно земјоделство – ТЕРА МАДРЕ

    Пандемијата со која сè уште се соочуваме го промени начинот на живот, како и односите на луѓето во една заедница. Веќе постоечките предизвици кои беа актуелни и пред