Политика

Назад кон почетна

индирекно влијаат на земјоделството ( Агенција за храна и ветеринарство, државен инспекторат за земјоделство и други). Информации од невладин сектор, билатерални и мултилатерални договори и други извори кои креираат политика во земјоделие.

    Во моментов нема поголемо нарушување на пазарот, поради што нема ниту потреба од активирање на државни резерви пченица, рече денеска државниот советник во Министерството за земјоделство, шумарство
    Македонското Собрание, во рамки на 50-тата седница, разгледа повеќе точки од дневниот ред. За нив ќе се гласа дополнително зашто повеќето пратеници беа отсутни, поради обука надвор
  Предвидувањето на можни исходи како дисциплина постои со децении, со широк опсег на индустрии во кои оваа дисциплина може да биде аплицирана, од малопродажба до рурален развој. Неодамна,
  На своето прво присуство во Советот на Европа (Agrifish EU council), новиот министер за земјоделство на Германија, Џем Оздемир, се претстави како поборник за заштита на климата и