Зелен развој

Назад кон почетна

човечки и природни ресурси е од клучна важност за секој одржлив систем па така и во земјоделството мора да се примени системски пристап во планирањето, економичноста, и остварување на целите.

Одржливоста подразбира и хуман третман на животинскиот свет, достоинствени услови за работа на ангажираниот кадар, и промоција на општествената одговорност. Особено со сѐ поголемата закана од климатските промени мора да се разгледаат сите мерки за намалување на влијанието на земјоделството врз животната средина.

Тимот на Моја Фарма ќе ги следи сите новитети, ќе ги промовира иновациите и добрите и успешни приказни кои ќе постават јасни насоки за македонското земјоделство и неговата одржливост на долг рок. Бенефитите ќе значат производство на здрава храна, сочувување на автохтоните сорти, долгорочна употребливост на почвата и паметно управување со ресурсите.

Зелен развој

    Урбаното земјоделство придонесува за развој на локалната економија, придонесува кон намалување на степенот на сиромаштија, овозможува социјално вклучување на сиромашни и жени, придонесува за зазеленување на градот
    Нездравата исхрана повлекува многу ризици по физичкото и менталното здравје на човекот. Многу луѓе лошо се хранат, што од незнаење, што поради консумација на недоволно здравите производи
  Настанот ќе се одржи во Торино, Италија, од 22 до 26 септември 2022 година, а ќе се фокусира на регенерацијата. Тера Мадре беше лансиран во 2004 година како
    Разбирањето што всушност значи вашиот личен јаглероден отпечаток е првиот чекор кон остварување на вашиот удел во борбата против климатските промени. Вашиот јаглероден отпечаток се состои од
    Низ светот, се повеќе луѓе заболуваат од Паркинсонова болест. Многу од засегнатите избраа наводно здрав живот меѓу овоштарниците или лозјата во селата. Дали болеста е поврзана со