Archive

Назад кон почетна
Зелен развој Слајдер

65-годишно истражување открива: Минералните ѓубрива се клучни за поддршка на одржливо земјоделство

  Истражувачка студија долга 65 години потврди дека минералните ѓубрива се клучни за поддршка на одржливо земјоделство со минимално влијание врз животната средина. Студијата спроведена во истражувачкиот центар Ханингхоф на

Зелен развој Слајдер

Пречки кои ја ограничуваат трансформацијата на прехранбените системи и како да се надминат?

  Прехранбените системи се дефинираат како „интегрирана целина чиишто суштински својства произлегуваат од интеракција помеѓу нејзините делови“. Во поширока смисла под прехранбени системи се подразбираат сите сектори, засегнати страни, организации

Зелен развој Слајдер

Оптимизација на синџирот за снабдување со храна како еден од начините за намалување на емисиjaта на стакленички гасови

  Под поимот емисија на стакленички гасови од земјоделството се подразбира емисијата на различни гасови во атмосферата како резултат на земјоделските активности. Зголемената концентрација на овие гасови предизвикува заробување на