Ваш агроном

Назад кон почетна

професионалната публика да се запознае со најновите достигнувања во делот на технологијата на земјоделско производство во содржина и формат кои се лесно разбирливи за целната група.

Една значајна карактеристика во овој дел на информирањето е преносот  на експертско знаење на стручњаци од земјата, регионот и Европа преку серија на вебинари како и размена на искуство на лица кои се непосредно вклучени во релевантните индустрии. Овој пристап на пренесување на знаење е збогатен со можноста сите корисници на овој веб портал да можат интерактивно да се инволвираат во целиот процес на информирање и едукација како и тоа самите да допринесуваат во креирање на содржината.

    Некои го обожуваат, други не можат да го поднесат! Сепак, за вкусовите нема да дискутираме во овој текст. Оставаме на вас самите да одлучите во која група
  Во серијалот најчитани објави во 2021 (по категорија), денес ќе се осврнеме на областа сточарство. Со какви предизвици се соочуваше сточарството во 2021? Какви совети споделивме со Вас?
  Според истражувачите од Вагенинген, инсектите можат да ја заменат сојата како протеински извор во производството и одгледување на свињи. Изнаоѓање на соодветен и одржлив извор на протеини во
    Светски познатата компанија за производство на земјоделска механизација, John Deere, во текот на оваа година планира да понуди на пазарот автономен трактор од серијата 8R, кој може
  Групацијата АУГА, најголемиот вертикално интегриран производител на органска храна во Европа, го разви и го претстави првиот хибриден трактор во светот – АУГА М1. Ова е уште еден
  Фактот дека од вкупната светска популација повеќе од 4 милијарди луѓе се населени во урбаните средини, односно 55% од популацијата, говори за ургентноста од создавање на одржливи системи