Здравје

Назад кон почетна

Секцијата „Здрава храна“  има за цел да ја покрене свесноста за улогата на храната за здравјето на човекот, како кај производителите така и кај потрошувачите. Информациите достапни во овој дел овозможуваат производителите да се информираат за технологии кои овозможуваат производство на безбедна храна и храна која ги задоволува стандардите на Европската унија со посебен акцент на „Зелениот договор на ЕУ“. Дополнително оваа категорија има за цел да ги едуцира потрошувачите за технологијата на земјоделско производство за изворите на здрава храна, како и тоа како храната е поврзана со нивното здравје.

достапни во овој дел овозможуваат производителите да се информираат за технологии кои овозможуваат производство на безбедна храна и храна која ги задоволува стандардите на Европската унија со посебен акцент на „Зелениот договор на ЕУ“. Дополнително оваа категорија има за цел да ги едуцира потрошувачите за технологијата на земјоделско производство за изворите на здрава храна, како и тоа како храната е поврзана со нивното здравје.

Здравје

    Научниците од неколку бугарски истражувачки организации ги здружија силите за да докажат дека камениот цвет (Graptopetalum paraguayense) може слободно да се окарактеризира како лековито растение. Помага во
Кога температурите ќе почнат да опаѓаат, мирисот на топло чајче ни дава некое чувство на комфор кое тешко може да се опише. Без разлика дали сакате само да го