fbpx

За Нас

моја фарма

Моја Фарма преставува специјализиран дигитален портал за информирање, советување и едукација од областа на земјоделство и индустријата на храна. Целта на овој дигитален простор е да обезбеди навремени и кредибилни информации за сите интересни групи (индивидуални фармери, корпоративни фарми, креатори на политики, академија и експерти) кои го креираат окружувањето во земјоделско-прехранбениот сектор. Една од главните цели на овој портал е да ги приближи модерните земјоделски технологии и пракси и економијата и бизнисот во земјоделството до сите интересни групи преку користење на современи дигитални алатки.

моја фарма

Порталот Моја Фарма нуди повеќе видови содржини кои овозможуваат навремено и точно информирање на читателите за актуелни и важни теми од областа на земјоделството и прехранбената индустрија, со цел да им овозможи поддршка при одлучувањето во сферата на сопственото делување. Информациите кои се обработуваат се претставени во повеќе формати (пишан тест, емпириски податоци, анализи, интервјуа, вебинари, видео материјали) во зависност од темата која се обработува, категоријата, како и тоа кон кого е насочена информацијата. Независно од тежината на информациите кои се пренесуваат, суштинска карактеристика на пристапот на претставување на информациите на порталот е едноставноста во дистрибуција на комплексни знаења со помош на користење на дигитални алатки.

моја фармаСтручниот тим на Моја Фарма во делот на технологијата на земјоделско производство, агроекономија и агробизнисот посветува посебно внимание на економски и бизнис анализи за земјоделскиот сектор и пазари преку примена на софистицирани макроекономски и статистички алатки и модели со цел да обезбеди кредибилни информации за донесување на правилни бизнис одлуки, но и да поддржи креирање на политики во земјоделството и индустријата на храна.

Контактирајте нѐ!

За повеќе информации испратете ни порака со пополнување на контакт формуларот подолу. Ви благодариме!

моја фарма лого
melbet megapari 1win giriş melbet giriş melbet giriş melbet melbet giriş onbahis giriş megapari
fapjunk
Јазик