fbpx

Оваа категорија има за цел да овозможи едноставен и сеопфатен пристап до актуелните национални програми, закони и подзаконски акти во областа на земјоделството и руралниот развој, како и регулативата поврзана со финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој.

Програми

Јазик