Вести

Назад кон почетна
  На почетокот на годинава беше одржан вториот самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа, SOFIE2 ,коорганизиран од ESPP, ECOFI, Eurofema и Fertilizers Europe, со поддршка
  Имајќи го предвид фактот дека 70% од глобалната храна се консумира во урбаните средини, фундаменталната улога на градовите во трансформација на урбаните системи за храна станува очигледна. Со
  Во изминатите шеснаесет години, Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип даде значаен придонес во развојот на земјоделскиот сектор, како во Република Северна Македонија, така и во
  Урбаните системи за храна претставуваат мрежи на активности и ресурси кои се вклучени во производството, преработката, дистрибуцијата и конзумирањето храна во градовите. Со оглед на тоа дека процентот
    За да се задоволи зголемената потреба за храна, континуираната и неселективна употреба на синтетички или хемиски ѓубрива несомнено резултира со контаминација и модификација на екосистемот. И покрај