(Видео) Неделен преглед на берзански цени на земјоделски суровини НЕДЕЛА 39

(Видео) Неделен преглед на берзански цени на земјоделски суровини НЕДЕЛА 39

 

Aналитичкиот тим на Моја фарма има воспоставено свој систем на следење на берзанските цени на земјоделски суровини, од целиот свет. Со цел овие информации да бидат достапни за нашите читатели подготвивме неделен преглед за сите релевантни суровини кој ќе се објавува секоја недела. Цените претставени во овој преглед се добиени директно од извештаите од наведените берзи.

Погледнете го краткото видео за информации во врска со цените.

 

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

Категории: Цени