Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Земјоделскиот институт при УКИМ

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Земјоделскиот институт при УКИМ

 

На 22 декември 2021 година, директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, Елгафар Јусуфи и директорот на Земјоделскиот институт проф. д-р Виктор Ѓамовски потпишаа Меморандум за соработка.

Меморандумот има за цел да обезбеди координирање, заеднички активности и меѓусебно помагање во насока на поддршка при унапредување, модернизација, осовременување и адаптација на земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија.

Овој меморандум како основа ја има соработката во областа на земјоделството и руралниот развој, имајќи ги предвид законската регулатива, националните стратешки планови и програми, принципите на заедничката земјоделска политика на Европската Унија, како и потребите на населението во руралните области, со цел да се обезбеди квалитетен пристап за поддршка во подобрување на условите за живот во руралните средини.

 

Категории: Вести