Растат цените на сите видови на месо – Кои се причините?

Растат цените на сите видови на месо – Кои се причините?

 

ФАО индексот на цените на месото во просек изнесуваше 110,3 поени, што претставува раст од 19.6 % во однос на претходниот месец. Во јули, цените за месо од живина имаа најизразен пораст, пред се поради зголемениот увоз од Источна Азија во услови на ограничено производство во некои региони, додека цените за месо од овца се зголемија поради зголемен увоз и сезонско намалените резерви во Океанија. Цените на говедското месо исто така се зајакнаа, како одраз на заострувањето на глобалните пазари поради пониската понуда од главните региони за производство и продолжениот висок увоз, особено од Кина. Спротивно на тоа, цените на свинското месо паднаа, по намалувањето на увозот од Кина, и покрај ограничените залихи од Германија како резултат на ширењето на африканската свинска чума во некои фарми за свињи.

 

Извор: ФАО

 

Извор: ФАО

 

Извор: ФАО

 

 

Категории: Пазари