Релаксирачко видео со кое се опфатени убавините на жетвата

Релаксирачко видео со кое се опфатени убавините на жетвата

Жетвата означува крај на сезоната или циклусот на растење на одредена култура и има огромно социјалното значење каде што луѓето организираат сезонски прослави или фестивали на жетвата кои датираат од дамнешни времиња и се врежани во многу религии во светот.

Линк до видеото:

*Видеото е во сопственост на Џонатан Сисон(Jonathan Sisson).

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

Категории: Култури