(ВИДЕО) Од почеток до крај – Како изгледа интензивно производство на ориз во Јапонија

(ВИДЕО) Од почеток до крај – Како изгледа интензивно производство на ориз во Јапонија

 

Оризот е главен дел од јапонската исхрана и има огромно економско значење. Јапонија е на деветто место во светот според производството на ориз. На годишно ниво, околу 85% од постоечките 2,3 милиони фарми во Јапонија садат ориз. Подобрени сорти на ориз јапоника се одгледуваат во речиси сите рурални делови на земјата. Најшироко распространета сорта е Кошихикари. 

Просечната површина на полињата на кои се одгледува ориз е многу мала, а самото производство е високо механизирано. Поради малите фарми, производството на ориз се смета за сезонска работа која што не бара посебно внимание и многу труд.

За тоа како навистина изгледа производството на ориз, погледнете го следново видео:

 

 

Автор: Марио Петковски

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

Категории: Култури