Известување за отповикување на небезбеден производ

Известување за отповикување на небезбеден производ

 

Агенцијата за храна и ветеринарство објави извесување со кое ги информира потрошувачите дека доколку го купиле долунаведениот производ истиот да не го консумираат и да го уништат нештетно или да го вратат на местото на купување.

Наив на производот: Додаток на исхрана – „QYRA Collagen drink 25 ml“

Сериски број: 09/1125

Рок на употреба: до 31.07.2021

Причина за отповикување: небезбеден производ поради наод на туѓо тело (стаклени фрагменти)

Производител: Sanomed Gesundheits und Sportnahrungsmittellung GmbH

Увозник и дистрибутер во РСМакедонија: Хелиос Медикал ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категории: Вести