Најнови Вести

Назад кон почетна
Зелен развој Слајдер

Перспективите на концептот на циркуларна биоекономија

  Потенцијалот на био–базирани решенија во енергетскиот сектор Kонтинуираниот пораст на човековата популација доведува до потреба од зголемување на капацитетите на сите системи преку кои истата со снабдува со неопходните

Вести Слајдер

Мултифункционални течни био-ѓубрива како иновативен инпут во земјоделското производство

    За да се задоволи зголемената потреба за храна, континуираната и неселективна употреба на синтетички или хемиски ѓубрива несомнено резултира со контаминација и модификација на екосистемот. И покрај тоа,

Вести Слајдер

Одржливи режими на исхрана – решение за масовната урбанизација и справување со недостиг на безбедна храна

    Развивањето на системите за храна во урбани средини е едно од многуте загрижувачки прашања кога станува збор за снабдување со безбедна храна на населението. Ова прашање директно се

Вести Слајдер

Транзиција на прехранбениот систем од традиционалната линеарна во кружна економија како чекор напред за намалување на отпад од храна

    Растот на населението ќе продолжи да има значајни влијанија врз начинот на кој добрата се произведуваат и трошат, бидејќи глобалниот начин на живот веќе предизвикува огромен стрес на

Вести Слајдер

Успешен проект на здружение од Босна и Херцеговина – Заштита на потеклото на Дрварскиот матен пекмез од дренка

    Во здрава животна средина, средина без загадувачи, богата со шуми, вода за пиење, поволни климатски услови, создадени се оптимални услови за растење на дренка во природно опкружување. Областа

Вести Слајдер

Европската Комисија најавува дијалог во врска со вештачките ѓубрива

    Европската Kомисија ќе започне со конструктивен дијалог во врска со вештачките ѓубрива како дел од напорите за справување со нарушениот пазар предизвикан од војната во Украина. Оваа комуникација

Вести Слајдер

Oбука за ПОЧЕТНИ БИЗНИСИ ВО ДИГИТАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

    УКИМ Земјоделскиот институт – Скопје во рамки на проектот „EIT Food Start-Up Awareness Event“, кој е финансиран од Европскиот Институт за Иновации и Технологии – EIT Food, на

Вести Слајдер

Конференција за ПАМЕТНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – иднина на земјоделството и руралниот развој

    „Паметното земјоделство има реален потенцијал да обезбеди попродуктивна и поодржлива форма на земјоделско производство, заснована на попрецизен и поефикасен пристап за користење на ресурсите“. Земјоделскиот институт – Скопје,

Вести Слајдер

Поглед од птичја перспектива: ICAERUS – проект на ЕУ за евалуација на придобивките и ризиците од употреба на беспилотни летала во земјоделството, шумарството и руралните области

  ICAERUS беше лансиран со цел да ги процени ризиците и влијанијата од употребата на беспилотни летала. Проектот ќе ја истражи можноста за употреба на беспилотни летала и ќе промовира

Вести Слајдер

Проект Биорурал – забрзување на трансферот на био-базирани решенија од мал обем во Европските рурални средини и отворање на патот кон одржлива и циркуларна биоекономија

    BioRural, нов проект финансиран од програмата Хоризонт Европа, кој има за цел да ги поврзе значајните точки за да се отвори потенцијалот на Европските рурални средини кон циркуларна