Нова опрема за контрола на квалитетот на прехранбени производи на Универзитетот во Тетово

Нова опрема за контрола на квалитетот на прехранбени производи на Универзитетот во Тетово

 

 

Инструменти за автоматска детекција на патогени бактерии во примероци од храна и површина, бројач на соматски клетки во примероци од сурово млеко, апарат за квалитативно и квантитативно одредување микотоксини, се само дел од новата опрема што Министерството за земјоделство, шумарство и водосопанство денеска му ја примопредаде на Факултетот за прехранбена индустрија и исхрана при Универзитетот во Тетово.

Опремата за лабораториска анализа на квалитет и безбедност на храната е обезбедена со средства од годинашната Програма за рурален развој. Во проектот се вклучени четири универзитети, а вупната вредност е 600.000 евра.

Како што рече министерот за земјоделство, Аријанит Хоџа, со оваа инвестиција се исполнуваат европските стандарди во сиситемите за контрола на квалитетот, здравјето и безбедноста на храната.

„Тетовските земјоделци веќе нема да ги праќаат мострите за испитување на квалитетот на храна во Скопје. Наскоро тие ќе се вршат тука, во лабораторијата за безбедост на храна на Универзитетот во Тетово. Од Програмата за рурален развој, Факултетот за прехранбена технологија и исхрана доби 200.000 евра, со што се доопреми постоечката лабораторија и се зголемија капацитетите за контрола на прехранбени производи“, изјави Хоџа.

За Универзитетот оваа опрема значи многу зашто ќе овозможи да се зголеми истражувачкиот капацитет.

„Набавени се нови инструменти за автоматска детекција на патогени бактерии во примероци од храна и површина, бројач на соматски клетки во примероци од сирово млеко, апарат за квалитативно и квантитативно одредување на микотоксини, како и демонстративна опрема за студентите на земјоделските науки. Досега земјоделците од полошкиот регион своите примероци мораа да ги носат на лабораториски анализи во Скопје, но наскоро тоа ќе го прават во оваа лабораторија која треба да помине процес на акредитација, со што ќе се обезбедат стандардизирани методи за анализа согласно стандардот за управување со квалитет“, рече проректорот на Универзитетот, Шефик Шеху.