Слајдер

Назад кон почетна
Вести Слајдер

Европската Комисија најавува дијалог во врска со вештачките ѓубрива

    Европската Kомисија ќе започне со конструктивен дијалог во врска со вештачките ѓубрива како дел од напорите за справување со нарушениот пазар предизвикан од војната во Украина. Оваа комуникација

Вести Слајдер

Oбука за ПОЧЕТНИ БИЗНИСИ ВО ДИГИТАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

    УКИМ Земјоделскиот институт – Скопје во рамки на проектот „EIT Food Start-Up Awareness Event“, кој е финансиран од Европскиот Институт за Иновации и Технологии – EIT Food, на

Вести Слајдер

Конференција за ПАМЕТНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – иднина на земјоделството и руралниот развој

    „Паметното земјоделство има реален потенцијал да обезбеди попродуктивна и поодржлива форма на земјоделско производство, заснована на попрецизен и поефикасен пристап за користење на ресурсите“. Земјоделскиот институт – Скопје,

Вести Слајдер

Поглед од птичја перспектива: ICAERUS – проект на ЕУ за евалуација на придобивките и ризиците од употреба на беспилотни летала во земјоделството, шумарството и руралните области

  ICAERUS беше лансиран со цел да ги процени ризиците и влијанијата од употребата на беспилотни летала. Проектот ќе ја истражи можноста за употреба на беспилотни летала и ќе промовира

Вести Слајдер

Проект Биорурал – забрзување на трансферот на био-базирани решенија од мал обем во Европските рурални средини и отворање на патот кон одржлива и циркуларна биоекономија

    BioRural, нов проект финансиран од програмата Хоризонт Европа, кој има за цел да ги поврзе значајните точки за да се отвори потенцијалот на Европските рурални средини кон циркуларна

Вести Слајдер

Успешни земјоделски приказни од Македонија, препознаени и признати од европските експерти

  Поради брзото темпо на живот во урбаните средини, во последните години постои тенденција на преселба на младите луѓе кон руралните средини. Оние кои веќе живеат таму, немаат намера да

Вести Зелен развој Слајдер

Циркуларна економија во поглед на реупотреба на отпадни материи за производство на нови ѓубрива – BFERST

    Половина од хранливите материи кои моментално се применуваат на европските земјоделски површини веќе се рециклираат од различните извори на отпад, што претставува околу 8 милиони тони азот и

Вести Зелен развој Слајдер

Креирање на колаборативна политика за рурален развој

    Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 23.08.2022 се одржа настан поврзан со проектот „Колаборативна политика за рурален развој”- Полирурал кој е финансиран од Европската Унија преку

Вести Зелен развој Слајдер

Глобална промоција на вкусови добиени од регенеративно земјоделство – ТЕРА МАДРЕ

    Пандемијата со која сè уште се соочуваме го промени начинот на живот, како и односите на луѓето во една заедница. Веќе постоечките предизвици кои беа актуелни и пред

Вести Слајдер

Негативни ефекти на ѓубрењето со минерален азот и напорите во индустријата за ѓубрива за намалување на овие штетни ефекти

    Растенијата при процесот на раст и развој имаат потреба од хранливи материи кои ги апсорбираат од почвата преку кореновиот систем. Минералните ѓубрива овозможуваат достапност на најглавните хранливи елементи