Слајдер

Назад кон почетна
Вести Слајдер

Дали треба да се осврнеме наназад за да тргнеме напред: Валидирање на екосистемските придобивки од легуминозните растенија

  Големиот истражувачки и иновативен проект од 6,2 милиони евра наречен „LegumES“ е финансиран од Европската комисија, швајцарската и британската влада. 4-годишниот проект штотуку го започна своето истражување и иновациско

Вести Слајдер

Проектот БиоРурал дел од програмата Хоризонт Европа го лансираше својот дигитален пакет со алатки!

  Одлични вести од проектот БиоРурал, финансиран од страна на Хоризонт Европа програмата на Европската Унија: Лансиран е Пакетот со алатки на Биорурал – интегрирана дигитална платформа која ве очекува

Вести Слајдер

Чекор поблиску до одржливи прехранбени системи со помош на дигитални технологии

  Среде ескалацијата на еколошките предизвици и растечкото глобално население, итноста за одржливи прехранбени системи никогаш не била поизразена. Земјоделските бизнинси постојано се соочуваат со комплексноста на обезбедувањето на доволно

Вести Слајдер

Зголемена употреба на био-базирани ѓубрива за одржливо и еколошко земјоделство

  Постојаната промена во земјоделството, барањето за одржливи и еколошки практики предизвика појава на био-базирани ѓубрива. Потрошувачите се сѐ повеќе информирани за негативните влијанија на хемиските ѓубрива и пестицидите врз

Зелен развој Слајдер

Одржан „Climate Smart Food Digital“ самитот за иновативни стратегии за одржливи системи за храна

  Во септември 2023 година се одржа трето издание на Climate Smart Food Digital Summit, организиран од страна на Food Navigator Europe. За време на самитот, експертите разговараа на различни

Зелен развој Слајдер

65-годишно истражување открива: Минералните ѓубрива се клучни за поддршка на одржливо земјоделство

  Истражувачка студија долга 65 години потврди дека минералните ѓубрива се клучни за поддршка на одржливо земјоделство со минимално влијание врз животната средина. Студијата спроведена во истражувачкиот центар Ханингхоф на

Зелен развој Слајдер

Пречки кои ја ограничуваат трансформацијата на прехранбените системи и како да се надминат?

  Прехранбените системи се дефинираат како „интегрирана целина чиишто суштински својства произлегуваат од интеракција помеѓу нејзините делови“. Во поширока смисла под прехранбени системи се подразбираат сите сектори, засегнати страни, организации

Зелен развој Слајдер

Оптимизација на синџирот за снабдување со храна како еден од начините за намалување на емисиjaта на стакленички гасови

  Под поимот емисија на стакленички гасови од земјоделството се подразбира емисијата на различни гасови во атмосферата како резултат на земјоделските активности. Зголемената концентрација на овие гасови предизвикува заробување на

Зелен развој Иновации Слајдер

Ефекти од загубите и отпадот од храна врз животната средина

  Според проценките на Светската програма за храна на Обединетите Нации (United Nations World Food Programme) повеќе од 345 милиони луѓе во светот ќе немаат пристап до доволна количина на

Зелен развој Слајдер

Зајакнување на врската помеѓу рурални и урбани подрачја ќе резултира со отпорни системи за производство на храна

  Системите за снабдување со храна на градовите ширум светот, без разлика од структурата и димензиите, скоро секогаш се хибридни т.е. комбинираат различни начини и извори на снабдување и потрошувачка