Слајдер

Назад кон почетна
Вести Зелен развој Слајдер

Втор самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа

  На почетокот на годинава беше одржан вториот самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа, SOFIE2 ,коорганизиран од ESPP, ECOFI, Eurofema и Fertilizers Europe, со поддршка на

Вести Зелен развој Слајдер

Одржлива трансформација на урбаните системи за храна: Експертскиот панел на ФАО зема учество на Глобалниот Форум за храна и земјоделство 2023

  Имајќи го предвид фактот дека 70% од глобалната храна се консумира во урбаните средини, фундаменталната улога на градовите во трансформација на урбаните системи за храна станува очигледна. Со зголемената

Вести Едукација Слајдер

Агро-наука и пракса (АНП 2023)

  Во изминатите шеснаесет години, Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип даде значаен придонес во развојот на земјоделскиот сектор, како во Република Северна Македонија, така и во поширокиот

Зелен развој Слајдер

Органо-минерални ѓубрива како одржливо решение за управување со плодноста на почвата

  Органо-минерални ѓубрива, познати и како биоѓубрива, се вид на ѓубриво што комбинира органски и неоргански хранливи материи за да обезбеди избалансиран извор на исхрана на растенијата. За разлика од

Вести Слајдер

Стратегии за намалување на отпадот од храна

  Управувањето со вишокот храна игра важна улога во напорите за намалување на отпадот од храна, што претставува сѐ поголем глобален проблем. Постојат неколку ефективни начини да се управува со

Вести Слајдер

Иднина на земјоделството – развој на урбани прехранбени системи

  Урбаните системи за храна претставуваат мрежи на активности и ресурси кои се вклучени во производството, преработката, дистрибуцијата и конзумирањето храна во градовите. Со оглед на тоа дека процентот на

Зелен развој Слајдер

Отпадните води како главен ресурс за производство на азотни ѓубрива

  Научниците од Универзитетот Дрексел (САД) спроведоа студија која покажа дека отпадните води може да станат значителен извор за добивање на азотни ѓубрива кои се користат во земјоделството. Според нивниот

Зелен развој Слајдер

Перспективите на концептот на циркуларна биоекономија

  Потенцијалот на био–базирани решенија во енергетскиот сектор Kонтинуираниот пораст на човековата популација доведува до потреба од зголемување на капацитетите на сите системи преку кои истата со снабдува со неопходните

Вести Слајдер

Мултифункционални течни био-ѓубрива како иновативен инпут во земјоделското производство

    За да се задоволи зголемената потреба за храна, континуираната и неселективна употреба на синтетички или хемиски ѓубрива несомнено резултира со контаминација и модификација на екосистемот. И покрај тоа,

Вести Слајдер

Одржливи режими на исхрана – решение за масовната урбанизација и справување со недостиг на безбедна храна

    Развивањето на системите за храна во урбани средини е едно од многуте загрижувачки прашања кога станува збор за снабдување со безбедна храна на населението. Ова прашање директно се