Германските земјоделци и еколози бараат поамбициозна земјоделска политика

Германските земјоделци и еколози бараат поамбициозна земјоделска политика

 

Земјоделците и еколозите ја повикуваат Германија да ја подобри имплементацијата на „зелената архитектура“ во рамките на Заедничката земјоделска политика. Меѓутоа, помеѓу изборите во Германија и роковите што истекуваат, неизвесно е дали нешто може да се постигне.

До крајот на годината, земјите од ЕУ мора да достават до Европската комисија национални стратешки планови кои ќе регулираат како ќе се распределуваат субвенциите предвидени во ЗЗП на национално ниво од 2023 година.

Германија веќе усвои свои правила по ова прашање во јуни, пред да се постигне договор за реформата на ниво на ЕУ. Сега, треба да се донесат дополнителни прописи за тие закони да се прилагодат на деталите кои произлегуваат од правната рамка договорена во Брисел.

Но, засегнатите страни во земјоделството предупредуваат дека земјата не ја користи максимално можноста да зацрта нов курс за овој сектор кој може да донесе многу повеќе.

„Она што го гледаме таму е изгубена можност“, рече Јорг-Андреас Кругер, претседател на организацијата за заштита на природата (NABU), за националните планови поврзани со реформираната Заедничка земјоделска политика.

Заменик генералниот секретар на Германското здружение на фармери, Удо Хемерлинг, исто така гледа простор за подобрување.

„Во моментов, ние сѐ уште разговараме главно за еко-шеми на федерално ниво и нашите регионални здруженија разговараат за дизајнот на агро-еколошките мерки од вториот столб“, рече тој.

 

Извор: www.euractiv.com