(Видео) Со автоматизација до поефикасна работа

(Видео) Со автоматизација до поефикасна работа

 

За создавање на средина за оптимален раст и развој на растенијата потребно е да се контролира голем број на услови во земјоделското производство во затворен простор (пластеници-тунели, оранжерии и стаклени градини). Со помош на едноставни технологии имплементирани во процесот на производство може да ви заштеди време и пари и во исто време да имате поголема ефикасност во контролирање на условите според потребите на растенијата. Со помош на ова видео можете да добиете идеи за тоа како да го автоматизирате вашиот оранжер или пластеник.

Видеото е во сопственост на Simple Tek и се користи исклучиво за едукативни цели.

 

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

Категории: Иновации