ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година

 

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.

Аплицирањето се врши електронски преку веб страната е- baranje.ipardpa.gov.mk. Повеќе информации за  повикот  на следниот ЛИНК.

 

Категории: Вести