Tag "Болести и Штетници"

Назад кон почетна
Слајдер Сточарство

Ретроспектива: 10 најчитани објави од областа сточарство

  Во серијалот најчитани објави во 2021 (по категорија), денес ќе се осврнеме на областа сточарство. Со какви предизвици се соочуваше сточарството во 2021? Какви совети споделивме со Вас? Едукативните

Болести и штетници Производство

Житниот молец – штетник на складираната пченка

  Житниот молец може да предизвика големи штети кај пченката која што се складира заедно со кочанот. Молецот, пред сѐ претставува складишен штетник бидејќи во текот на неговиот развој (во

Болести и штетници Производство

Вистинска закана на складираната пченка – Житниот жижок

  Житниот жижок е инсект кој се храни со житарици и претставува глобално распространет штетник. Овој инсект го нема во природата и неговото присуство е ограничено само во складишните капацитети.

Култури

Корисни совети за складирање на пченка и спречување на појава на микотоксини

  Пченката најчесто се контаминира со токсични секундарни метаболити (микотоксини) на патогените габи. Производството на микотоксини од страна на патогените габи служи за заштита на самите габи од други габи,

Сточарство

Опасност од појава на Едемска болест при одвојување на прасињата од доење и започнување исхрана со цврста храна

  Едемска болест е заболување кое се јавува кај прасињата кои што се во процесот на одвојување од мајката доилка. Распространета е низ целиот свет и претставува болест која може

Едукација Култури

Штетници во производството на малини

  Зголемената заинтересираност за производство на малина се повеќе е застапена кај македонските фармери и од критично значење претставува информирањето од кредибилен извор на информации. Со помош на овој текст

Болести и штетници Едукација Производство

Видови симптоми при развој на растителни болести

Надворешните промени кои се прикажуваат кај заболените растенија се резултат од самиот механизам на дејство на патогенот, заштитната реакција од страна на растението и влијанието на надворешните услови. Кај растенијата

Култури

Едноставно решение на заштита на овошките од глодари

Една од најважните работи при грижата на овошките за време на зимскиот период претставува заштитата на младите овошки од зајаци. Како доаѓа зимата така и храната почнува да се намалува