(Видео) 15 роботи за поголема ефикасност во земјоделството

(Видео) 15 роботи за поголема ефикасност во земјоделството

 

Побарувачката за иновации кои овозможуваат поголема ефикасност во земјоделството постојано расте. Иноваторите и бизнисите одговараат со развој на автономни машини. 

Една таква машина е и роботот наменет за извршување полјоделски активности. Робот кој ја олеснува работата и, меѓу другото, може да помогне во косење, сеење, ѓубрење и контрола на плевелите.

Погледнете ги овие супер-роботи на иднината во следното видео: