Модерна краварска фарма

Модерна краварска фарма

Огромната потрошувачка на млеко и млечни производи го диктира темпото на развојот на краварските фарми. За производство на млеко во големи количини потребен е висок степен на менаџмент на фармата, правилно одгледување на кравите, спречување на болести и напредни технолошки методи за подобро производство.

Адекватни простори за чување на кравите се од исклучителна важност за здравјето на животните. Добро опремени простории ги штитат кравите од разни инсекти и птици, лоши временски услови како што се дожд, студ, горештини, ветер и влажност.

Просториите за молзење на кравите, како и машините за автоматско молзење треба да бидат современи, чисти и дезинфицирани, бидејќи кравите се молзат два пати на ден и постои голема опасност од појава на маститис.

За подобра претстава како би требало да изгледа една современа краварска фарма, ви препорачуваме да го погледнете следното видео:

Видеото е во сопственост на Noal Farm  и се користи исклучиво за едукативни цели.

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

Категории: Сточарство