Стратегии за намалување на отпадот од храна

Стратегии за намалување на отпадот од храна

 

Управувањето со вишокот храна игра важна улога во напорите за намалување на отпадот од храна, што претставува сѐ поголем глобален проблем. Постојат неколку ефективни начини да се управува со вишокот на храна и да се осигура дека храната нема да заврши на отпад.

Една ефективна стратегија е да се донира вишокот храна на локални банки за храна, засолништа за бездомници и други добротворни организации кои дистрибуираат храна на оние на кои им е потребна. Со тоа, вишокот храна се пренасочува од депониите и наместо тоа оди директно кај оние кои навистина имаат потреба – гладните луѓе. Овој метод може да помогне да се намали отпадот од храна, а истовремено да ги отвори и прашањата поврзани со глад и сиромаштија во заедницата.

Друга стратегија е да се имплементира подобро управување со залихите, како и воведување на други поефикасни практики во синџирот на снабдување. Ова вклучува подобрување на методите на прогнозирање за подобро предвидување на побарувачката, намалување на хиперпродукцијата и оптимизирање на складирањето и транспортот сѐ со цел да се намали расипувањето на храната и отпадот од истата.

Дополнително, бизнисите и поединците можат да усвојат корисни практики кои промовираат конзервирање на храната со што драстично се намалува отпадот. Ова вклучува правилно складирање на храната, понатамошна употреба и консумација на остатоците, како и компостирање на остатоците од храна кои веќе дефинитивно не се за употреба.

Генерално, управувањето со вишокот храна е важен чекор во намалувањето на отпадот од храна и бара заеднички напор од бизнисите, поединците и добротворните организации. Со имплементирање на ефективни стратегии, можеме да го намалиме количеството храна што оди на отпад и да промовираме поодржлив и правичен систем на храна.

За решавање на проблемот поврзан со вишокот на храна активни се повеќе иницијативи, како во Светски рамки, така и локално. Особено е значајно активно вклучување на претставниците од приватниот сектор во прераспредлбата преку донации на храна.

Во рамки на програмата на ЕУ за истражување и иновации „Хоризонт 2020“, активен е проектот Плутос, во кој континуирано се развиваат 11 пилот-проекти меѓу кои е пилотот предводен од FoodScaleHub Србија, а како партнер од С. Македонија е здружението Платформа за зелен развој.Да ја зачуваме храната

Во рамките на овој проект, креирана е дигиталната платформа FoodSHare со цел полесно и побрзо поврзување на операторите за храна (земјоделците, индустриските произведувачи, дистрибутерите, малопродажните синџири) како донатори на вишок храна, со крајните корисници на донациите на храна односно народните кујни, хуманитарните организации и социјално загрозените категории на граѓани.

За повеќе информации посетете ја официјалната Веб страната на проектот Ploutos.

Повеќе информации во врска со споменатата платформа може да добиете на овој ЛИНК.

Доколку сакате да бидете дел од FoodSHare заедницата која има економски, социјални и еколошки цели, регистрирајте се на следниот ЛИНК.

 

Автор: Дарко Јанчески

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

 

 

Категории: Вести, Слајдер