Ретроспектива: 10 најчитани објави од областа сточарство

Ретроспектива: 10 најчитани објави од областа сточарство

 

Во серијалот најчитани објави во 2021 (по категорија), денес ќе се осврнеме на областа сточарство. Со какви предизвици се соочуваше сточарството во 2021? Какви совети споделивме со Вас? Едукативните текстови се објавуваа редовно, поткрепени од стручни мислења и совети од професионалци од областа сточарство.

Да погледнеме што читаа најмногу сточарите и сите оние кои сакаа да научат нешто повеќе за методите на одгледување, видовите на добиток кои се одгледуваат, болестите со кои се соочува добитокот и слично. Во текстот подолу следува ТОП 10 листата на најчитани објави:

10. https://bit.ly/3n1o7Qg Здрава крава значи здрав румен – Зошто е битно правилното функционирање на руменот?

9. https://bit.ly/3HEP44e Какво е влијанието на храната со вкус на млеко кај маториците?

8. https://bit.ly/3zsLgjC Зошто рактопаминот некаде е забранет, а некаде се користи – Сѐ за контроверзниот адитив за производство на месо!

7. https://bit.ly/3mXS2IT Како феромоните ја спасуваат винската индустрија?

6. https://bit.ly/3ztOu6m Опасност од појава на Едемска болест при одвојување на прасињата од доење и започнување исхрана со цврста храна

5. https://bit.ly/3JO4Jjy Видови на млечни крави застапени во Македонија

4. https://bit.ly/32OyGzo Зошто треба повеќе да употребувате силажа во исхраната на добитокот?

3. https://bit.ly/3G2EQKy Се очекува бум во руската живинарска индустрија – „Смена 9″ нов вид на бројлери

2. https://bit.ly/3EZmtF4 Модерна краварска фарма

1. https://bit.ly/3zuyTDD Кои раси на овци имаат најголем потенцијал за одгледување?

Во новата 2022 година ветуваме дека ќе го задржиме квалитетот на објавите. Исто така, во план е да се започне со директна комуникација преку нашата Фејсбук страна „Моја Фарма“ (https://www.facebook.com/mojafarma.mk) каде што Вие како земјоделци, сточари, пчелари и.т.н. ќе имате можност да поставите прашање кое Ви е од витално значење, а на тој начин ќе придонесете во креирање на порелевантни објави кои директно Ве засегаат.

Категории: Слајдер, Сточарство