(Видео) Американците и даваат предност на високотехнолошката механизација – Робот кој собира роло бали

(Видео) Американците и даваат предност на високотехнолошката механизација – Робот кој собира роло бали

 

Целиот процес на правење сено е прашање на брзина и ефикасност. Не е важно само да се исече, исуши и испасира сеното во вистинско време и ниво на влага, туку производителите исто така треба навремено да пренесуваат и складираат бали за да помогнат следната жетва да започне правилно.

Во процесот на создавање на бали клучниот фактор е времето. Освен што навремено треба да се искоси, исуши и балира за да се погоди потребниот процент на влага, земјоделците исто така треба и навремено да ги пренесат и складираат балите за да се овозможи повторна работа на истото поле.

Новиот концепт од компанијата Вермер, познат производител на механизација за балирање на сено, претставува автономен робот кој има една единствена задача која се состои од собирање на ролобалите низ

полето и складирање на едно место. Овој макотрпен процес одзема многу време и енергија, но со употребата на роботот се штеди драгоцено време и се намалува потребата од дополнителна работна сила.

Машината автономно патува низ полето опремена со сензори за да лоцира бали, да ги подигне и да ги премести на однапред одредена локација поставена од сопственикот. Во моментов, машината може да собере и да премести до три бали истовремено.

За да видите за што станува збор, погледнете го видеото:

 

 

Категории: Механизација