Млад ентузијаст, посветен заштитник на природата и пчелите: Опасноста од изумирање на пчелите е реална!

Млад ентузијаст, посветен заштитник на природата и пчелите: Опасноста од изумирање на пчелите е реална!

Тимот на Моја Фарма разговараше со млад ентузијаст од Куманово, пчелар, земјоделец и како што самиот милува да каже за себеси – голем љубител на природата. На средбата беа разменети мислења за актуелните предизвици со кои се соочува земјоделството на глобално ниво, а посебен фокус беше даден на предизвиците од областа на пчеларството и апикултурата. Ова е уште едно интервју од низата интервјуа во кои со задоволство ги споделуваме успешните приказни на млади ентузијасти. Во продолжение прочитајте што имаше да ни каже Кирил Милошевски од Куманово, земјоделец поединец и сопственик на „Милошевски Мед“. 

МФ: Како започнавте да се занимавате со пчеларство? Кој беше мотивот да започнете да се занимавате со оваа професија? Кои беа предизвиците?

– На почетокот од 2015 година, јас индивидуално разгледувајќи и размислувајќи за моето хоби кое ќе биде исклучиво во природата и за природата, решив да почнам да се занимавам со пчеларство,  за кое немав никакви претходни сознанија. На самиот почеток започнав со 3 роја пчели кои ги купив од еден пчелар. Во таа фаза, односно на почетокот,  немав конкретно знаење за тоа дали со сигурност ќе бидам успешен во моето ново занимање. Преку пчеларското здружение  “Пчела” – Куманово стапив во контакт со еден врвен пчелар кој пчелари во с.Драгоманце и има преку 250 пчелни семејства, кој во мене препозна надеж и желба за работа, реши да ме повика на неговиот пчеларник да ги гледам и учам техниките кои тој ги применува во пчеларството. Започнав паралелно да учам и да го зголемувам мојот пчеларник, без притоа да правам катастрофални грешки кој ќе се одразат на угинување на пчелните семејства. Пчелартвото е мајсторија кој цел живот се учи и се надоградува.

МФ: Зошто токму пчеларство? Што ве привлече во оваа гранка? Дали решивте да се занимавате со пчеларство да остварите приход, или има некоја подлабока филозофија во целава приказна?

– Љубовта кон природата беше пресудна да се насочам токму кон оваа гранка. Моето слободно време да го поминувам со тие мали вредни работнички. Нормално, откако ги запознав пчелите и нивното значење како за нас луѓето, така и за  природата  – сфатив дека тоа се навистина неверојатни мали инсекти кои што живот значат. Всушност сфатив дека сум на вистинското место.

МФ: Како гледаш денес на пчеларството во Македонија? Дали Македонецот е свесен за колку благородна професија станува збор и колкаво е значењето на пчелите? Дали едукацијата за оваа гранка е на нивото на кое заслужува да биде?

– Пчеларството е прекрасна гранка, повеќе од потребно е да се подигне свеста кај луѓето за пчелите и нивното значење. Мораме да сфатиме дека нам ни се навистина потребни, и доколку тие угинат на човекот ќе му останат само 4 години живот. Пчеларството во Македонија е гранка каде што постарата популација е повеќе ангажирана. Јас (28) како млад пчелар сметам дека младите треба да се едуцираат уште од најмалата возраст. Во училиштата да се организираат што повеќе едукативни предавања за пчелите, за природата, за дрвјата и за медоносните растенија, за пчелните продукти: мед, полен, прополис  и сл. Уште од мала возраст да се разбуди свеста и љубов кон пчеларството и истото да се работи со љубов.

МФ: Дали може  подетално да ни објасните за местоположбата, во контекст каде се поставени вашите пчелни семејства и дали има богат биодиверзитет таму?

– Моментално ние пчелариме на два стационарни пчеларника,  кои се наоѓаат во Општина Старо Нагоричане. Едниот е во с.Макреш, а другиот е во  с.Младо Нагоричане.

Пчеларникот во с.Макреш е поставен на ридско место, околу 500 метри надморска височина. Местоположбата изобилува со бујни цветни ливади и е препознатлива по бодликава грмушка Paliurus познато како „драка“ (чајлија).

Додека пчеларникот во с. Младо Нагоричане  е на надморска височина од околу 300 метри и  голем дел од земјиштето е обработлива земјоделска површина. На нас тоа ни отвара можност да посееме медоносни култури како што е фацелијата,  а во голем дел се сее и маслодајна репка која е на прво место и е значајна за развој на пчелите, а воедно и зголемување на пчелните пасишта.

МФ: Колку зависат квалитетот и вкусот на медот од самата природа, растенијата од кои се собира нектар и нивната уникатност?

– Пчеларствотото е гранка која исклучиво зависи од природата,  временските услови, температурата, влажноста на воздухот и влагата на почвата. Сето ова се предуслови за да биде успешна пчеларската паша. Со создавање на овие услови растенијата поволно и без застој лачат нектар. Вкусот на медот исклучиво зависи  од пашните прилики, каде пчелата го собира нектарот од растенијата,  па од тука постојат повеќе видови на мед: мед од сончоглед, ливадски мед,  липов мед, костенов мед, багремов мед (кој за жал многу ретко го има) и планински мед.

МФ: Како го развивате вашето пчеларство?  Има ли простор за иновации? Имате ли поставено цел која сакате да ја остварите и што ве мотивира за да продолжите со пчеларството?

– Нашето пчеларство го развиваме исклучиво со зголемување на пчелни семејства, производство на матици и искористување на сите пчелни производи кои ги дава пчелата, тоа се: прополис, матичен млеч, полен, перга и секако медот.

Простор за иновации секогаш постои, тоа е индивидуално кај секој пчелар. Нашите иновации, пред сѐ, се фокусираат кон зачувување на природата и пчелите.   

Во пчеларството целта ја поставуваат пчелите, додека  пчеларот е само еден вид помош, кој крајниот резултат ќе го пренесе од кошницата до секој поединец. Наша цел, едната од иновациите која во иднина ја планираме е подобрување и едукација за АПИКУЛТУРАТА во нашата држава. Во периодот кој претстои, сакаме да изградиме апи комора која ќе придонесе за подобрување на здравјето на секој поединец, со посебен акцент на третирање на респираторните болести. Како што можеме да видиме околу нас, сѐ поголем е бројот на респираторни заболувања кај луѓето, а тука секако ќе ги споменеме и последиците врз респираторниот тракт предизвикани од Корона вирусот. Сведоци сме на предизвиците кои ги носи 21 век, па сакаме да се насочиме токму кон решавање на истите.

Нашиот мотив за да продолжиме да работиме со пчелите се всушност самите пчели. Имено, кога ќе почнете да се занимавате со оваа дејност – се појавува една нераскинлива врска помеѓу пчелите и пчеларот, и тоа е таа мисла што не мотивира да продолжиме 

МФ: Кое е вашето мислење за пчеларството во светот? Во кој правец оди и дали во иднина постои реална опасност од изумирање на пчелите?

– Како што напоменав на почетокот, пчеларството е зависно од природата и нејзиното влијание. Знаеме дека глобалното затоплување на светско ниво е горлив проблем во сите области, па оттука е погодено и пчеларството. Пашите се пократки и брзи, тоа е знак дека глобалното затоплување влијае на пчелите. Ние се бориме како пчелари колку можеме да придонесеме на индидуално ниво, да засадиме медоносни дрвја. Опасноста од изумирање на пчелите дефинитивно постои, а како минува времето опасноста е сѐ поизразена. Климатските промени и болестите кои ги напаѓаат пчелите, особено вароата (крлеж) ја прават битката за зачувување на пчелните семејства сѐ поголема и потешка. Јас искрено давам сѐ од себе, и мојата заложба е во насока на зачувуање на пчелите. За крај една убава изрека:

„Пчеларството е поезијата на земјоделството“

Категории: Успешни приказни