Органо-минерални ѓубрива како одржливо решение за управување со плодноста на почвата

Органо-минерални ѓубрива како одржливо решение за управување со плодноста на почвата

 

Органо-минерални ѓубрива, познати и како биоѓубрива, се вид на ѓубриво што комбинира органски и неоргански хранливи материи за да обезбеди избалансиран извор на исхрана на растенијата. За разлика од традиционалните хемиски ѓубрива, кои се потпираат исклучиво на синтетички хранливи материи, органо-минералните ѓубрива содржат комбинација на органски материи, како што се компост или шталско ѓубре, и минерални хранливи материи, како што се азот, фосфор и калиум. Задоволувањето на нутритивните потреби на растечкото глобално население, кое се очекува да достигне 9,5 милијарди до 2050 година, бара 70% зголемување на земјоделската продуктивност. Во последните години оваа индустрија се соочува со разни промени, бариери и предизвици. Интензивното земјоделство доведе до влошување на плодноста на почвата, особено поради губење на органската материја во почвата, што влијае и на здравјето на растенијата.

Една од главните предности на органо-минералните ѓубрива е нивната способност да го подобрат здравјето на почвата. Органската материја во овие ѓубрива помага да се подобри структурата на почвата и да се зголеми плодноста на почвата преку обезбедување на извор на хранливи материи за корисни микроорганизми. Како што овие микроорганизми ја разградуваат органската материја, тие ослободуваат хранливи материи кои лесно се апсорбираат од растенијата, што резултира со поздрави и попродуктивни култури.

Покрај нивните својства за подобрување на почвата, органо-минералните ѓубрива имаат и предност што се поеколошки од традиционалните хемиски ѓубрива. Бидејќи се потпираат на органската материја како извор на хранливи материи, тие не придонесуваат за таложење на штетни хемикалии во почвата, што може да доведе до контаминирање на почвата и други еколошки проблеми.

Постојат неколку видови органо-минерални ѓубрива достапни на пазарот, секој со своја уникатна мешавина на органски и минерални хранливи материи. На пример, некои ѓубрива може да бидат богати со азот, додека други може да се формулираат за да обезбедат рамнотежа на азот, фосфор и калиум. Некои органо-минерални ѓубрива може да содржат и други корисни хранливи материи, како што се калциум, магнезиум и микронутриенти како цинк и железо.

Органо-минералните ѓубрива се ефикасна и еколошка опција за промовирање на здрава почва и подобрување на приносите на земјоделските култури. Со комбинирање на придобивките од органска материја и минералните хранливи материи, овие ѓубрива нудат избалансиран извор на исхрана на растенијата што може да им помогне на земјоделците и градинарите да растат поздрави, попродуктивни култури, додека го минимизираат нивното влијание врз животната средина.

 

отпадните води

 

Комплементарно на оваа проблематика е и проектот „Б-Ферст“, финансиран од страна на ЕУ, кој што се залага за создавање на биобазирани ѓубрива.

Главната цел на Б-Ферст е да ја интегрира валоризацијата на био-отпадот во плановите за управување со земјоделството преку создавање на нови кружни (циркуларни) и био-базирани синџири кои што започнуваат од биолошкиот отпад. Благодарение на директната интеракција помеѓу фармерите и секторот за ѓубрива, проектот Б-Ферст има за цел да ја промени парадигмата на вештачките ѓубрива преку развивање на 8 иновативни ѓубрива: специјализираните хранливи материи ќе бидат обезбедени со прилагодено дозирање приспособено на потребите на земјоделците за да се подобри ефикасноста и одржливоста.

Приоритетите на проектот Б-Ферст се следни:

  1. Го валоризира недоволно експлоатираниот био-отпад за одржливо земјоделско управување;
  2. развива 8 нови производи за широка потрошувачка на зелени ѓубрива кои ќе се продаваат по конкурентни цени;
  3. ја намалува зависноста на суровините со замена на 15-40% со биолошки отпад;
  4. ја подобрува одржливоста на вештачките ѓубрива и нивното управување во земјоделството;
  5. ја намалува потрошувачката на вода и енергија, како и јаглеродот за 10%;
  6. дефинира упатства за сертификација и стандарди за квалитет на ниво на ЕУ;
  7. ја подобрува економијата на земјоделците благодарение на развојот на прилагодени хранливи материи.

 

Автор: Ангела Живачки

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.