Вести

Назад кон почетна
Вести Зелен развој Слајдер

Втор самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа

  На почетокот на годинава беше одржан вториот самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа, SOFIE2 ,коорганизиран од ESPP, ECOFI, Eurofema и Fertilizers Europe, со поддршка на

Вести Зелен развој Слајдер

Одржлива трансформација на урбаните системи за храна: Експертскиот панел на ФАО зема учество на Глобалниот Форум за храна и земјоделство 2023

  Имајќи го предвид фактот дека 70% од глобалната храна се консумира во урбаните средини, фундаменталната улога на градовите во трансформација на урбаните системи за храна станува очигледна. Со зголемената

Вести Едукација Слајдер

Агро-наука и пракса (АНП 2023)

  Во изминатите шеснаесет години, Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип даде значаен придонес во развојот на земјоделскиот сектор, како во Република Северна Македонија, така и во поширокиот

Вести Слајдер

Стратегии за намалување на отпадот од храна

  Управувањето со вишокот храна игра важна улога во напорите за намалување на отпадот од храна, што претставува сѐ поголем глобален проблем. Постојат неколку ефективни начини да се управува со

Вести Слајдер

Иднина на земјоделството – развој на урбани прехранбени системи

  Урбаните системи за храна претставуваат мрежи на активности и ресурси кои се вклучени во производството, преработката, дистрибуцијата и конзумирањето храна во градовите. Со оглед на тоа дека процентот на

Вести Слајдер

Мултифункционални течни био-ѓубрива како иновативен инпут во земјоделското производство

    За да се задоволи зголемената потреба за храна, континуираната и неселективна употреба на синтетички или хемиски ѓубрива несомнено резултира со контаминација и модификација на екосистемот. И покрај тоа,

Вести Слајдер

Одржливи режими на исхрана – решение за масовната урбанизација и справување со недостиг на безбедна храна

    Развивањето на системите за храна во урбани средини е едно од многуте загрижувачки прашања кога станува збор за снабдување со безбедна храна на населението. Ова прашање директно се

Вести Слајдер

Транзиција на прехранбениот систем од традиционалната линеарна во кружна економија како чекор напред за намалување на отпад од храна

    Растот на населението ќе продолжи да има значајни влијанија врз начинот на кој добрата се произведуваат и трошат, бидејќи глобалниот начин на живот веќе предизвикува огромен стрес на

Вести Слајдер

Успешен проект на здружение од Босна и Херцеговина – Заштита на потеклото на Дрварскиот матен пекмез од дренка

    Во здрава животна средина, средина без загадувачи, богата со шуми, вода за пиење, поволни климатски услови, создадени се оптимални услови за растење на дренка во природно опкружување. Областа

Вести Слајдер

Европската Комисија најавува дијалог во врска со вештачките ѓубрива

    Европската Kомисија ќе започне со конструктивен дијалог во врска со вештачките ѓубрива како дел од напорите за справување со нарушениот пазар предизвикан од војната во Украина. Оваа комуникација