ФАО индексот на цените на растителното масло во просек изнесуваше 201,7 поени, што е за 8,5 %

113 Прегледи

    Aналитичкиот тим на Моја фарма има воспоставено свој систем на следење на берзански цени на земјоделски суровини, од

130 Прегледи

    Некои го обожуваат, други не можат да го поднесат! Сепак, за вкусовите нема да дискутираме во овој текст.

151 Прегледи

  Според проценките на Светската програма за храна на Обединетите Нации (United Nations World Food Programme) повеќе од 345 милиони

48 Прегледи

  Прехранбените системи се дефинираат како „интегрирана целина чиишто суштински својства произлегуваат од интеракција помеѓу нејзините делови“. Во поширока смисла

9 Прегледи

    Научниците од неколку бугарски истражувачки организации ги здружија силите за да докажат дека камениот цвет (Graptopetalum paraguayense) може

228 Прегледи